SHUBA magazine ISSUE #15 vol. 14


Chief: Kirill Zarin @by.zarin
Photographer: Vigen Avetisyan @vigen_avetisyan
Make up: Irina Akimenko @iris_muah
Dress by Nura Menyaylova @by_nurameny
Accessories by Olga Smirnova @byolgasmirnova_shop
Models:
Anna Shapovalova @whyasha
Evgenya Selivanova @evgenya_selivanova
Elena Kozyreva #elenakozyreva
Arina Borshevskaya @borshevskaya_a
Katya Stepanova
by V.G. Models agency @vgmodels #vgmodels